• LOGO_GIS

 • Arch. Stanisław DEŃKO

  Guest Speaker, Wizja Sp. z o. o.
  Founder Biuro Architektoniczne Wizja Sp. z o. o.

  PROJECT: "CRICOTEKA-Museum of Tadeusz Kantor"

  AWARDS:
  2014 Mies van der Rohe Award-Nomination 2015 International Biennale of Architecture Krakow –Special Prize by the Regional Chamber of Architects of Malopolska 2015 SARP Award of the Year for the best architectural object completed in Poland in 2014
   

  cover_stanislaw_denko

  Stanisław Deńko urodził się w 1943 roku w Dobczycach w rodzinie sędziego i nauczycielki. Od roku 1948 rodzina mieszkała w Krakowie. Żona Iwona Deńko również jest architektem, podobnie młodsza córka Małgorzata – partnerka biura.

  Po dyplomie (1967 r.) pracował w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem i we współpracy z prof. Witoldem Cęckiewiczem (do 2000 r.). Prowadził zajęcia z projektowania architektoniczno-urbanistycznego osiedli mieszkaniowych. Zespół, w którego skład wszedł wraz z Profesorem i kolegami, zdobył szereg nagród i wyróżnień w konkursach. Jednym z największych sukcesów była wygrana w konkursie (1973 r.) i realizacja siedziby Ambasady Polski w New Delhi (Indie), oddanej do użytku w roku 1977. Dużym osiągnięciem okazało się również wyróżnienie honorowe w konkursie UIA na centrum rządowe w Dar es Salaam (Tanzania) we współpracy z Krzysztofem Lenartowiczem, Zofią Brzykczyk-Lenartowicz i studentami WA PK.

  W 1981 roku jako starszy wykładowca PK objął funkcję kierownika Akademickiej Pracowni Architektury (APA) w ramach spółdzielni „Żaczek” przy Politechnice Krakowskiej i wraz ze studentami zaczyna działalność quasi-samodzielnej pracowni architektonicznej, na długo przed zmianami ustrojowymi w Polsce.

  Pracownia pod jego kierunkiem działa do 1990 roku. Młodzi entuzjaści, początkowo studenci, a później coraz dojrzalsi architekci, mają na koncie coraz więcej osiągnięć projektowych. Do ważniejszych należy zaliczyć projekt i realizację Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie oraz terminalu Portu Lotniczego Kraków-Balice. W tym samym czasie Stanisław Deńko brał udział (jako współautor, poza pracownią) w konkursie na rehabilitację miasta Milwaukee (stan Wisconsin, USA) – projekt otrzymał wyróżnienie honorowe. APA współpracowała z biurem architektoniczno-branżowym N.K. Kothari & Associates w New Delhi (partnerem podczas realizacji siedziby ambasady).

  W roku 1990 Stanisław Deńko dostaje angaż w College of Architecture na University of Tennessee w Knoxville (USA), trzy lata pracuje jako dydaktyk. Do sukcesów należy zaliczyć Award of Merit za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i pracę projektową. W konkursie studenckim na adaptację kompleksu wojskowego portu lotniczego na centrum lotnictwa cywilnego w Nashville zespół studentów pod kierunkiem Stanisława Deńko zdobywa I nagrodę ex aequo.

  Po powrocie ze Stanów Stanisław Deńko zakłada w roku 1993 wraz z architektem amerykańskim Glennem Lewisem biuro architektoniczne „WIZJA” Sp. z o.o.

  „WIZJA” Sp. Z o.o. w 1995 roku uczestniczy w opracowaniu Urzędu Miasta Krakowa, Przedstawicieli Senatu w Berlinie oraz Urzędu Planistycznego w Edynburgu projektu pod nazwą „Kazimierz Action Plan”, za który otrzymuje od European Towns and Town Planners Wyróżnienie (Award).

  W roku 1995 wygrywa konkurs na stanowisko Architekta Miasta Krakowa. Piastuje tę funkcję do roku 1999. Do ważniejszych zadań należały: projekt Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (prowadzony formalnie i merytorycznie przez Stanisława Deńko jako koordynatora) oraz Uwarunkowania do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. W tym czasie Stanisław Deńko objął także funkcję Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki przy Urzędzie Miasta Krakowa, w skład którego wchodziły jednostki: Biuro Planowania Przestrzennego oraz Oddziały wydawania decyzji o WZiZT oraz pozwoleń na budowę.

  Po zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta Krakowa wraca do projektowania w swojej pracowni. Od 2000 roku koncentruje się na współpracy z młodymi architektami. Początkowo partneruje mu Robert Kuzianik. Do ważniejszych realizacji powstałych po 2000 roku należą: rozbudowa Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach (we współpracy z biurem architektonicznym APA – Czech, Duliński, Wróbel), supermarket AUCHAN w Sosnowcu, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (projekt wyłoniony w inwestorskim konkursie architektonicznym). Stanisław Deńko współpracuje wówczas z prof. Wojciechem Leśnikowskim oraz biurami HNTB (USA) oraz HOK (Wielka Brytania), głównie przy opracowywaniu wizji rozwoju Portu Lotniczego Kraków-Balice; w przetargu na rozbudowę terminalu zdobywa II nagrodę. W ramach współpracy biura „WIZJA” Sp. z o.o. z innymi partnerami zagranicznymi powstaje (przy udziale autorskim Stanisława Deńko) zrealizowana adaptacja silosów zbożowych w Oslo na wielorodzinny budynek mieszkaniowy (z biurem Architekci Mikołajski & Wiese).

  W biurze architektonicznym „WIZJA” Sp. z o.o. powstają m.in.: budynki mieszkalne (nagroda SARP za budynek przy ul. Fabrycznej w Krakowie, nagroda Budowniczych Domów za budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie, nagroda firmy Vasco za projekt domu mieszkalnego przy ul. Wodociągowej w Krakowie i szczególnie prestiżowa nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za budynek mieszkalny jednorodzinny w Burowie). W roku 2006 „WIZJA” Sp. z o.o nawiązuje współpracę z biurem nsMoonStudio i w ramach IQ Konsorcjum realizuje przy autorskim udziale Stanisława Deńko: zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej Angel City przy ul. Pawiej w Krakowie, budynek biurowy dla siedziby KPT w Czyżynach, budynek biurowy Alma Tower przy ulicy Pilotów i Centrum Archiwizacji Sztuki Tadeusza Kantora – Muzeum Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie (I Nagroda w konkursie międzynarodowym; nominacja do Nagrody im. Miesa van der Rohe).

  Od 2004 roku Stanisław Deńko prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych w Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Jest członkiem SARP, Rady MPOIA oraz Miejskiej, Wojewódzkiej i Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Był wiceprezesem do spraw twórczości w Zarządzie Głównym SARP, przez dwie kadencje wiceprezesem SARP Oddział Kraków oraz – kilkakrotnie – przewodniczącym Sądu Konkursowego SARP Oddział Kraków.

  PHOTO GALLERY